Belediye Personelleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü Aydın ÖZEV Kenan KAR İnşaat Teknikeri Yazı İşleri Müdür V. Mali Hizmetler Müdürlüğü
Aydın ÖZEV Kenan KAR Hamdin LALE
Şoför-NecmeddinBEBE Zabıta Eri HalitCANBULAT Şoför-MemetLALE
Necmeddin BEBE Halit CANBULAT Mehmet LALE
Yazı İşleri Müdürlüğü , Fen İşleri Müdürlüğü
Suat LALE Nekip CANBULAT