İtfaiye Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hamdin LALE

İtfaiye Eri

                                                  

                                                       İtfaiye Müdürlüğü Görev ve Yetkileri