İtfaiye Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü
İtfaiye Eri: Hamdin LALE

                                                  

                                                       İtfaiye Müdürlüğü Görev ve Yetkileri