Zabıta Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Eri HalitCANBULAT

Zabıta Eri : Nekip CANBULAT

Zabıta Eri : Halit CANBULAT

                                             

 

                                                         Zabıta Müdürlüğü Görev ve Yetkileri